PÓŁNOCNE TOWARZYSTWO TRANSPORTOWE I EKSPEDYCYJNE Spółka Akcyjna Międzynarodowe transporty, clenie, magazynowanie, asekuracja, finansowanie, inkaso. Transporty morskie. Specjalny dział taryfowy // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1932, nr 238, s. 4

PÓŁNOCNE TOWARZYSTWO TRANSPORTOWE I EKSPEDYCYJNE   Spółka Akcyjna   Międzynarodowe transporty, clenie, magazynowanie, asekuracja, finansowanie, inkaso. Transporty morskie. Specjalny dział taryfowy // Codzienna Gazeta Handlowa. - 1932, nr 238, s. 4