Prowizoryczna eksploatacja magistrali Górny Śląsk – Gdynia / (m) // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1932, nr 240, s. 1

Prowizoryczna eksploatacja magistrali Górny Śląsk - Gdynia / (m) // Codzienna Gazeta Handlowa. - 1932, nr 240, s. 1