Położenie geograficzne, obszar miasta i drogi publiczne, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1937-1938 / redagował Bolesław Polkowski Kierownik Referatu Statystycznego. – Gdynia: Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu, 1938

Położenie geograficzne, obszar miasta i drogi publiczne, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934 / redagował Bolesław Polkowski Kierownik Referatu Statystycznego. - Gdynia: Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu, 1937-1938