“Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ-Południe” / redakcja Michał Gogół, Harris Mawusi, Michał Graban. – Gdynia, 2005. – 124 s.

Nowoczesny Terminal Promowy