Polska bandera na trzecim miejscu w porcie kopenhaskim // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 12

Polska bandera na trzecim miejscu w porcie kopenhaskim