Polska linja morska. Towarzystwo Żeglugi Morskiej uruchomiło stałą służbę komunikacyjną z zagranicą. – Pierwsze dwa statki “Wawel” i “Wisła” rozpoczną służbę morską. – Pertraktacje o kupno trzeciego statku ” Warszawy” //

Polska linja morska