Polska Wystawa Przemysłowo – Rzemieślnicza w Gdyni odbędzie się w roku 1935, od 29 czerwca do 1-go września Celem Wystawy jest zdobycie ryków zagranicznych dla wyrobów drobnego przemysłu i rzemiosła // Latarnia Morska. – 1934, nr 46, s. 4

Polska Wystawa Przemysłowo - Rzemieślnicza w Gdyni odbędzie się w roku 1935, od 29 czerwca do 1-go września Celem Wystawy jest zdobycie ryków zagranicznych dla wyrobów drobnego przemysłu i rzemiosła // Latarnia Morska. - 1934, nr 46, s. 4