Z muzyki [popis publiczny wybitniejszych uczniów Szkoły Muzycznej im. Fryd. Chopina] // Latarnia Morska. – 1934, nr 46, s. 7

Z muzyki [popis publiczny wybitniejszych uczniów Szkoły Muzycznej im. Fryd. Chopina] // Latarnia Morska. - 1934, nr 46, s. 7