“Polskarob” Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe S. A. // Pomorze i Gdynia: dwutygodnik gospodarczy: organ Izby Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu. – 1930, nr 6/7, s. 91

Polskarob Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe S .A.