Polski handel zamorski / Alfred Siebeneichen // Gdynia i Gdańsk Porty Morskie, styczeń 15 marzec 1929 r. – Portr.

Polski handel zamorski