Polskie rybołówstwo morskie w grudniu 1934 r. // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 8, s. 10

Polskie rybołówstwo morskie w grudniu 1934 r.