Polskie Towarzystwo Żeglugowe / R. // Nadzwyczajny Kurjer Morski. – 1937, nr 1, s. 6

Polskie Towarzystwo Żeglugowe / R. // Nadzwyczajny Kurjer Morski. - 1937, nr 1, s. 6