Polskie Zjednoczenie Rybaków Morskich // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 21, s. 8

Polskie Zjednoczenie Rybaków Morskich