Port Drzewny

W latach 1933-1935 z inicjatywy Polskiej Agencji Eksportu Drewna “Paged” wybudowano na przedłużeniu kanału portowego port drzewny , pozostający pod zarządem i eksploatacja tej spółki

Powierzchnia placów składowych tego portu wynosiła 132 tys. m2, co umożliwiało pomieszczenie około 50 tys. m2 drewna, długość nabrzeży wnosiła 637 m, w tym 210 m nabrzeży betonowych. Dea pomosty konstrukcji drewnianej, o długości 160 i 140 m, szerokości 11 m oraz własna bocznica kolejowa ii stacja przetokowa pozwalały na manewrowanie wagonami i szybki przeładunek. Łączna długość torów kolejowych w tym porcie wynosiła 15 k, w tym 7 km torów wąskotorwych.

Urządzenia portu drzewnego pozwalały na jednoczesny załadunek sześciu statków. Roczna zdolność przeładunkowa wynosił 600 tys. m3 drewna. Port drzewny zatrudniał 1/3 robotników portowych.

Literatura: Mieczysław Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

Galeria