Port Gdynia 1936

Port Gdynia, nakładem Instytutu Wydawniczego Państwowej Szkoły Morskiej, 1936 rok.

Zmienione warunki ekonomiczne, w jakich się Polska znalazła po wojnie, trudności graniczne i handlowe z zachodnim i wschodnim sąsiadem, a ponadto szybki rozwój gospodarczy odrodzonego Państwa Polskiego zmuszały Polskę do szukania sobie nowych rynków zbytu drogą nawiązania bezpośrednich stosunków handlowych z odległymi krajami. Stąd też rozwój handlowej wymiany Polski musiał być coraz więcej kierowany na jedyną niekrępowaną drogę, drogę morską.

Polska stanęła wobec żywotnych dla siebie zagadnień: uniezależnienia swego handlu zagranicznego, usamodzielnienia się handlu światowym, a przede wszystkim stworzenia nieistniejącego własnego handlu morskiego.

Galeria