Port gdyński w 1932 r. / J. Kw. // Biuletyn Izby Przemysłowo Handlowej. – 1933, nr 1, s. 5-5

Port gdyński w 1932 r.