Działalność polskiej floty handlowej w roku 1932 / J. Kunert // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1933, nr 1, s. 7-10

Działalność polskiej floty handlowej w roku 1932