Port gdyński w latach wojny / Aleksy Kaźmierczak // Rocznik Gdyński. – 1977, s. [105]-116. – Il., map.

Port gdyński w latach wojny