Port gdyński wymaga inwestycyj dźwigowych // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 70, s. 11

Port gdyński wymaga pilnych inwestycji dźwigowych