Rozstrój nerwowy przyczyną samobójstwa ś.p. Janiny Kraków // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 56, s. 8

Rozstrój nerwowy przyczyną samobójstwa ś.p. Janiny Kraków