Port morski

Port morski to zgrupowany w dogodnym miejscu, na granicy pomiędzy lądem i morzem lub jego częścią, zespół urządzeń technicznych zapewniających bezpieczny postój i obsługę środków transportu wodnego i najczęściej umożliwiający przejście towarów na środki transportu lądowego i odwrotnie.

Port morski jest miejscem położonym nad akwenem wodnym, który łączy ze sobą odpowiednie elementy infrastruktury. Aby spełniać swoje zadanie port musi posiadać przygotowane obszary wodne (akweny czyli akwatoria portowe). Niezbędny jest też kanał wodny o dostatecznej głębokości oraz nabrzeże przystosowane do cumowania statków. By móc oferować usługi przeładunku i składowania towarów, w porcie muszą znajdować się place składowe i magazyny. Odpowiednie skomunikowanie portu poprzez połączenia drogowe i kolejowe jest niezbędne dla prawidłowego działania portu, zarówno w segmencie towarowym jak i pasażerskim. Bardzo ważnymi elementami portu są również wszelkiego rodzaju obiekty chroniące jego obszar przed falami, wiatrem i prądami morskimi.

Literatura: Stanisław Hueckel, Budowle morskie, T. 1, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1972; Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009.

Galeria