Portowa przychodnia przeciw weneryczna – do 1939 r.

Została utworzona na zasadzie ratyfikowania przez Polskę Międzynarodowego Porozumienia w Brukseli z roku 1924 w sprawie zwalczania i zapobiegania chorobom wenerycznym u marynarzy. Z przychodni korzystali bezpłatnie marynarze statków zagranicznych i krajowych. Przy czym leki zapisane przez lekarzy przychodni otrzymywali chorzy bezpłatnie z aptek w mieście, na koszt przychodni. Działalność przychodni przyczyniła się wydatnie do ograniczenia chorób wenerycznych w mieście.

Literatura: Zdzisław de Teisseyre, Lekarz Portowy w Gdyni. O możliwościach zawleczenia do Polski chorób zakaźnych drogą morską i ośrodkach zapobiegawczych stosowanych w porcie Gdynia, Zdrowie Publiczne 1937, nr 5.

Galeria