Portowy Zakład Zaopatrzenia

Powstał 1 lipca 1995 r. Wykreślony z rejestru przedsiębiorców 4 grudnia 2006 r.

Literatura:

Galeria