Posiedzenie Prezydium Izby // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 1, s. 11