Zamorskie obroty towarowe portu gdyńskiego w m. grudniu 1936 r. // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 1, s. 12-14. – Tab.