Potanienie przewoźnego dla węgla drzewnego wytwarzanego w mielerzach w komunikacji między Czechosłowacją a Gdynią i Gdańskiem / // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 13

Potanienie przewoźnego dla węgla drzewnego wytwarzanego w mielerzach w komunikacji między Czechosłowacją a Gdynią i Gdańskiem / // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 1/2, s. 13