Obniżenie przewoźnego dla smoły z węgla kamiennego w komunikacji pomiędzy Czechosłowacją a portami morskimi Gdynia/Gdańsk // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 13

Obniżenie przewoźnego dla smoły z węgla kamiennego w komunikacji pomiędzy Czechosłowacją a portami morskimi Gdynia/Gdańsk // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 1/2, s. 13