Powrót statku szkolnego “Dar Pomorza” // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 13, s. 12

Powrót statku szkolnego "Dar Pomorza"