Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla robotników portowych // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1934, nr 13, s. 12

Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla robotników portowych