Powstanie i rozwój polskiej floty handlowej / Stanisław Rogowski // Biuletyn Gospodarczy. – 1934, z. 3, s. 22-23. – Il.