Pozycje statków “ŻEGLUGI” i “POLBRYTU” // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 55, s. 10

Pozycje statków "ŻEGLUGI" i "POLBRYTU"