Pozycje statków “Żeglugi” i “Polbrytu” // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 55, s. 10

Pozycje statków "Żeglugi" i "Polbrytu"