Praca Gdyni w roku 1933 / Józef Kawczyński // Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni. – 1934, nr 1/2, s.

Praca Gdyni w roku 1933