Towarowe obroty portu gdyńskiego w r. 1933 / B. Koselnik // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1934, nr 1/2, s. 9-11

Towarowe obroty portu gdyńskiego w r. 1933