Praktyczny wyraz współpracy portów polskich // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 29, s. 4

Praktyczny wyraz współpracy portów polskich