Wieczór kolęd w szkole powszechnej nr. 7 // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 29, s. 7

Wieczór kolęd w szkole powszechnej nr 7