Prasa czeska o stosunku Czechosłowacji do portów polskich / (PAT.) // Gazeta Gdańska. – 1932, nr 124, s. 7

Prasa czeska o stosunku Czechosłowacji do portów polskich / (PAT.) // Gazeta Gdańska. - 1932, nr 124, s. 7