Kapitanat Portu do 1939

Podjęcie budowy Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków w ówczesnej wsi Gdynia zmusiło dyrektora Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie Józefa Poznańskiego do utworzenia tam placówki sprawującej nadzór administracji morskiej na miejscu.

Kapitanat Portu pełniący władzę pierwszej instancji pozostawał w praktyce częścią Urzędu Morskiego. Do jego głównych zadań należało nadzorowanie takich dziedzin życia portowego, jak: pilotaż statków (statki powyżej 500 BRT, miały obowiązek korzystania z usług pilotów), nadzór policji portowej, zarządzanie znakami nawigacyjnymi w obrębie portu i redy, współpraca z władzami celnymi, emigracyjnymi i kolejowymi na terenie portu.

Źródło: Jan Tymiński, Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność, Gdynia 2020

There is nothing to show here!
Slider with alias Port-Gdynia not found.

Galeria