Łaźnia i szatnia portowa

Zadaniem łaźni portowej znajdującej się w budynku nazywanym “Kąpielisko”, lub częściej „Kamiennym Rogiem”, było zapewnienie odpowiednich warunków pracy robotnikom portowym pracującym przy przeładunku węgla na Molo Węglowym

Wzniesiony w latach 1931-1932 w konwencji umiarkowanie modernistycznej budynek, posiadał symetryczną kompozycję bryły na planie litery „T”. Centralna, dwukondygnacyjna część wejściowa ukształtowana została w formie wystającego przed lico skrzydeł bocznych ryzalitu. Wystrój elewacji o horyzontalnym układzie fakturalno-pasmowym, zakomponowany został za pomocą ceglanych wstęg ujmujących otwory okienne, przedzielonych pasami gładkiego tynku. Dopełnieniem kompozycji były gzymsy, zwieńczone gładką, skrywającą spadki dachów, attyką. Budynek rozebrano w 2009 roku.

Anna Orchowska-Smolińska

Literatura: Anna Orchowska-Smolińska, Architektura portu gdyńskiego lat międzywojennych – najcenniejsze spośród zachowanych budynków, “Rocznik Gdyński” 2009, nr 21.

Galeria