Prezydent Rzplitej w Gdyni i nad morzem polskim // Ziemia Lubelska. – 1927, nr 214, s. 2