Zwolnienie od podatku dochodowego przedsiębiorstw działających na terenie Gdyni. Doniosły projekt ustawy Ministerstwa Skarbu // [b.d.]