Produkcja przetworów owocowych w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. -1937, nr 12, s. 20

Produkcja przetworów owocowych w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. -1937, nr 12, s. 20