Rozplanowanie śródmieścia Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego.- 1937, nr 12, s. 20

Rozplanowanie śródmieścia Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego.- 1937, nr 12, s. 20