Projekt reformy opłat portowych / R. // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1931, zesz. 9, s. 20

Projekt reformy opłat portowych // Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 12931, zesz. 9, s. 20