Przebudowa łamacza fal / S. // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1931, zesz. 9, s. 20-21

Przebudowa łamacza fal / S. // Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 12931, zesz. 9, s. 20-21