Przed wyrokiem sądowym w wielkim procesie o nadużycia węglowe w Gdyni: niech wiatr od morza wymiecie plewy i śmiecie! // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 17, s. 4

Niech wiatr od morza wymiecie plewy i śmiecie!