Przed wyrokiem sądowym w wielkim procesie o nadużycia węglowe w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 17, s. 4

Przed wyrokiem sądowym w wielkim procesie o naduzycia węglowe w Gdyni