Przedsiębiorstwo Portowe Sieć Sp. z o.o.

Spółka z o.o. zajmująca się eksploatacją portowej sieci energetycznej i wodnej oraz zapewniająca dostawy ciepła oraz zaopatrzenia. W spółce tej, ZMPG S.A. posiada 100% udziałów

Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Spółka z o.o. rozpoczęło działalność w dniu 2 stycznia 1997 roku pod nazwą Portowe Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Energetycznych i Wodnych Sp. z o.o. W 2006 r. została połączona z Portowym Zakładem Zaopatrzenia – PZZ, spółką z o.o. powstałą w 1995 r.

Założycielem i jednocześnie właścicielem 100% udziałów jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Obecnie działalność przedsiębiorstwa to kontynuacja pracy trzech wydziałów: Wydziału Urządzeń Energetycznych, Wodno – Kanalizacyjnego oraz Handlu Zagranicznego i Zaopatrzenia.

Przedsiębiorstwo zajmuje się budową, eksploatacją i utrzymaniem ruchu sieci i urządzeń energetycznych, stacji transformatorowych, linii kablowych SN i NN, sieci ciepłowniczych, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, sieci kanalizacyjnych sanitarnych i burzowych z urządzeniami podczyszczającymi, sieci wodociągowych z uzbrojeniem, ujęcia wody pitnej i studni głębinowych.

Pracownicy Spółki pełnią całodobowe dyżury przy obsłudze stacji elektroenergetycznych, stacji uzdatniania wody, węzłów cieplnych i kotłowni. Świadczymy również usługi pogotowia awaryjnego na sieciach zewnętrznych Portu Gdynia i miasta Gdynia, wydawania wody na jednostki pływające cumujące przy nabrzeżach portowych i odbiór ścieków.

Spółka w podstawowym zakresie działalności obejmuje infrastrukturę podziemną i urządzenia zlokalizowane na terenie Portu. Głównym odbiorcą usług jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i spółki skupione wokół basenu portowego.

Literatura: Przedsiębiorstwo Portowe “Sieć” Spółka z o.o., https://www.siec.gdynia.pl/pages/o-firmie.php; Społeczna odpowiedzialność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., Gdynia 2018.

Galeria