Rola Państwowego Instytutu Eksportowego w porcie gdyńskim / Wł. Giedroyć // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, z. 3/4, s. 99-101

Rola Państwowego Instytutu Eksportowego w porcie gdyńskim