Strona głównaHISTORIAHistoria społeczno-gospodarcza do 1956 r.Struktura zawodowa ludności miasta portowego Gdyni / B. Polkowski // Uprawa Morza....

Struktura zawodowa ludności miasta portowego Gdyni / B. Polkowski // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, z. 3/4, s. [89]-96. – Tab.

Struktura zawodowa ludności miasta portowego w Gdyni

Przeczytaj również

Najnowsze